Beken kleur met Show Your True Colours!

Show Your True Colours is een door Inner Sense ontwikkelde Management Improvement Methode in spelvorm, interactief, subtiel en laagdrempelig. Deze methode wordt sinds 2004 in een groot aantal (management)teams met succes toegepast. De kracht zit in de combinatie van Myer & Briggs, Jung en het succesvolle coaching format van Inner Sense.

Show Your True Colours geeft inzicht in persoonlijke- en teamkwaliteiten, de manier waarop kwaliteiten elkaar wederzijds beïnvloeden in teamverband en het leert elkaar effectief op specifieke ontwikkelpunten te coachen. Thema’s als “Hoe verloopt de onderlinge samenwerking?”, “Hoe wordt er gecommuniceerd?”, “Hoe komen beslissingen tot stand?”, “Hoe komt mijn team zo snel en goed mogelijk ‘up-to-speed? “, Hoe kun je je eigen kwaliteiten en die van je collega’s zo goed mogelijk benutten?” en “Zit de juiste persoon op de juiste plek?” komen uitgebreid aan de orde en worden inzichtelijk.

Na een intakegesprek met alle leden en een kennismakingssessie indien de leden elkaar nog niet kennen, wordt Show Your True Colours gespeeld onder begeleiding van een vakbekwame trainer. Show Your True Colours wordt voor teams van 4 tot maximaal 8 deelnemers toegepast  in 1 à 2 dagdelen; in house of op externe locatie. Individuele- en teamkwaliteiten, -ontwikkelpunten, bevindingen en aanbevelingen uit de eindrapportage leveren de input om elkaar tot aan de evaluatie na 3 maanden met het zelfsturende coaching format interactief te coachen.

Bewezen resultaten van een Show Your True Colours-traject laten zich vertalen in directere, meer open, constructievere en effectievere communicatie tussen teamleden, verbeterde onderlinge samenwerking, zelfsturende/zelfcoachende projectleden en –teams en sneller, betere individuele- team- en projectresultaten.

Show Your True Colours is geschikt voor organisaties die meer inzicht willen in en rendement willen halen uit hun projecten en samenwerkingen en die onderkennen dat niet (alleen) de instrumenten en tools maar (vooral) mensen het welslagen en resultaat van projecten en samenwerkingen bepalen.

Show Your True Colours wordt toegepast bij projecten, veranderingstrajecten en samenwerkingsverbanden; van directie- tot afdelingsteams en van gevestigde- tot nieuwe projectteams.